• Talih Kuşu

    Talih Kuşu

    Bizim Karahanlı diye bildiğimiz devlet, tarihte “İlig Hanları”, “Al-i Efrasyab et-Türki”, “Hakaniyan”, “Efrasyabiyan” diye bilinirdi. […]

    Know More