Biz cahil dediğimiz zaman mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. – Mustafa Kemal Atatürk

Bir insanın bildiği zannettiği bir şeyi öğrenmesi imkânsızdır. – Epictetus

Akıl senin için iyi ve yeminli bir dosttur. Bilgi senin için çok merhametli bir kardeştir. – Yusuf Has Hacip

Sadece bir iyi vardır: Bilgi. Sadece bir kötü vardır: Cehalet. – Sokrates

Ahlâk bir şahsiyet meselesidir. Kişinin kusurlu olduğunu fark edebilmesi için ahlâklı olması şarttır. – Rene Descartes

Düşünmek çok zordur. Bu yüzden çoğu insan yargılamayı seçer. – Carl Gustav Jung

Çağdaş dünyayı fetihler, salgın hastalıklar ve soykırımlar yoluyla biçimlendiren şey eşit olmayan halklar arasındaki karşılıklı ilişkilerin tarihidir. – Jared Diamond

Kanunları bilenler kurt, bilmeyenler kuzudur. Kurt her zaman kuzuyu yer.” Hüseyin Nihal Atsız

Eğer kabahati kendinizden bulursanız sevinin çünkü insanın kendini düzeltmesi, hiç şüphesiz, başkalarını düzeltmesinden kolaydır. – İskender Öksüz

Yalınlık, gerçeğin belirtisidir. – Roma Atasözü

Adaletsizlik, siyasî iktidarları zorba ve vurguncu yapar. Cahil insanları sadistleştirir. Halkı ise korkutur, yoksullaştırır, köleleştirir ve nihayet suskunlaştırır! Korku zincirini parçalayan onurlu insanlar suskunları yüreklendirerek zorbaların ve sadistlerin saltanatını yerle bir eder! – Ali Özoğlu

Başkasının güçlenmesinin nedeni olan kişi kendi yıkımına yol açar. – Niccolo Machiavelli

İlerle! Duraksaman zaman kaybettirmez ölüme. – Wolfgang Von Goethe